آخرین قیمت موبایل های آیفون در بازار + جدول

آخرین قیمت موبایل های آیفون در بازار + جدول

قیمت جدید موبایل های آیفون منتشر شد.

در این گزارش لیست جدید قیمت موبایل های آیفون در بازار را تهیه کردیم که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشی‌های آیفون

آیفون SE ۲۰۲۲

۲۷.۴۱۹.۰۰۰ تا ۲۹.۵۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۳

۳۷.۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۸.۳۴۹.۰۰۰

آیفون ۱۳ پرو

۵۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۳ پرو مکس

۶۸.۷۱۰.۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۳ مینی

۴۰.۰۶۷.۰۰۰ تا ۴۱.۷۳۹.۰۰۰

آیفون ۱۲

۳۵.۷۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۲ پرو

۳۲.۹۵۰.۰۰۰

آیفون ۱۲ پرو مکس

۵۵.۵۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۲ مینی

آیفون SE ۲۰۲۰

۲۲.۹۵۰.۰۰۰ تا ۲۷.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۱

۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۵۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۱ پرو

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۱ پرو مکس

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۴

۴۰.۹۰۰.۰۰۰ تا ۴۲.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۴ پلاس

۵۶.۲۷۰.۰۰۰

آیفون ۱۴ پرو

۵۴.۴۶۰.۰۰۰ تا ۸۸.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۴ پرو مکس

۵۴.۳۴۰.۰۰۰ تا ۹۳.۰۰۰.۰۰۰

لیست قیمت گوشی‌های آیفون

آیفون SE ۲۰۲۲

۲۷.۳۹۹.۰۰۰ تا ۲۹.۵۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۳

۳۵.۷۵۰.۰۰۰ تا ۵۸.۴۲۹.۰۰۰

آیفون ۱۳ پرو

۵۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۳ پرو مکس

۷۰.۰۸۰.۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۳ مینی

۳۹.۹۰۰.۰۰۰ تا ۵۱.۷۷۸.۰۰۰

آیفون ۱۲

۳۶.۷۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۲ پرو

۳۲.۹۵۰.۰۰۰

آیفون ۱۲ پرو مکس

۵۳.۱۰۰.۰۰۰ تا ۵۵.۲۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۲ مینی

آیفون SE ۲۰۲۰

۲۱.۷۷۷.۰۰۰ تا ۲۷.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۱

۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۵۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۱ پرو

۲۶.۹۵۰.۰۰۰ تا ۲۹.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۱ پرو مکس

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۴

۳۹.۹۹۹.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۴ پلاس

۵۶.۲۷۰.۰۰۰

آیفون ۱۴ پرو

۴۸.۱۸۰.۰۰۰ تا ۸۸.۵۰۰.۰۰۰

آیفون ۱۴ پرو مکس

۵۲.۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۹.۹۰۰.۰۰۰

 

 

منبع: تکراتو
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار