برنج پاکستانی در آستانه کیلویی ۷۰ هزار تومان!

برنج پاکستانی در آستانه کیلویی ۷۰ هزار تومان!

در این خبر قیمت انواع برنج پاکستانی موجود در بازار را بررسی کرده ایم.

قیمت برنج پاکستانی سوپر باسماتی نام آور در بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی به ۶۸۰هزارتومان رسید است. همچنین قیمت برنج پاکستانی احمد به کیلویی ۵۸۸ هزارتومان رسیده است.

برای خرید برنج پاکستانی مژده در وزن ۱۰ کیلوگرمی نیز باید ۶۰۰هزارتومان هزینه کنید.

قیمت انواع برنج پاکستانی در بازار

نوع محصول وزن  قیمت(تومان)
برنج پاکستانی سوپر باسماتی نام آور ۱۰ کیلوگرم ۶۸۰٫۰۰۰
برنج پاکستانی احمد  ۱۰ کیلوگرم ۵۸۸٫۰۰۰ 
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ مژده ۱۰ کیلوگرم ۶۰۰٫۰۰۰ 
برنج پاکستانی سوپرباسماتی خاطره طلایی ۱۰ کیلوگرم ۶۴۰٫۰۰۰ 
برنج پاکستانی آق بانو ۱۰ کیلوگرم ۶۲۰٫۰۰۰ 
برنج پاکستانی دانه بلندسفید خوشبخت ۱۰ کیلوگرم ۶۳۰٫۰۰۰
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ طبیعت  ۱۰ کیلوگرم ۶۹۰٫۰۰۰
برنج پاکستانی سوپر باسماتی ستایش ۱۰ ۵کیلوگرم ۶۲۰٫۰۰۰

 

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار