ارزان ترین موبایل های سامسونگ در بازار چند؟ + جدول

ارزان ترین موبایل های سامسونگ در بازار چند؟ + جدول

قیمت جدید موبایل های سامسونگ منتشر شد.

در این گزارش لیست قیمت موبایل های میان رده و اقتصادی سامسونگ در بازار را تهیه کردیم که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی سامسونگ

سامسونگ Galaxy Z Flip۵

۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵.۳۶۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴e

۳.۱۸۴.۰۰۰ تا ۴.۵۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy F۱۳

۵.۳۳۰.۰۰۰ تا ۶.۶۰۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۱۴

۷.۷۰۰.۰۰۰ تا ۷.۹۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۵۲s ۵G

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۵۳ ۵G

۱۲.۹۵۰.۰۰۰ تا ۱۶.۱۹۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۷۲

۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۹.۴۹۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۷۳ ۵G

۱۷.۸۴۰.۰۰۰ تا ۲۲.۵۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۳۲

۱۰.۵۹۰.۰۰۰ تا ۱۲.۵۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۳۳ ۵G

۱۰.۹۴۰.۰۰۰ تا ۱۳.۹۷۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۲۲ ۵G

۷.۵۴۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۲۳

۷.۴۸۰.۰۰۰ تا ۹.۷۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۳

۶.۹۶۰.۰۰۰ تا ۹.۰۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۳۲ ۵G

۸.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۶۹۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۳۳

۷.۹۰۰.۰۰۰ تا ۹.۹۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۲۲

۸.۸۶۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۲۳

۵.۹۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۵۲ ۵G

۱۴.۲۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴s

۴.۴۴۹.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۱۳

۵.۳۸۰.۰۰۰ تا ۷.۴۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴

۳.۷۵۰.۰۰۰ تا ۴.۷۱۵.۰۰۰

سامسونگ Galaxy F۲۳

۵.۳۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۳۴

۱۰.۰۹۹.۰۰۰ تا ۱۳.۵۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۴

۵.۱۱۰.۰۰۰ تا ۷.۴۸۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۴ ۵G

۷.۴۴۰.۰۰۰ تا ۷.۹۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۲۴

۷.۰۹۹.۰۰۰ تا ۹.۶۹۰.۰۰۰

 

 

منبع: تکراتو
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار