کمیسیون تلفیق | عدالت اقتصادی | یارانه | مجلس

برنامه جدید مجلس برای بنزین / یارانه بنزین به همه مردم می رسد

برنامه جدید مجلس برای بنزین / یارانه بنزین به همه مردم می رسد

اعضای کمیسیون تلفیق، در جلسه امروز با تصویب ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، اقداماتی برای فراهم‌سازی بهره‌مندی مساوی از یارانه حامل‌های انرژی برای تمام ایرانیان را تصویب کردند.

در جلسه عصر امروز، اعضای کمیسیون تلفیق با تصویب ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن  موافقت کردند.

طبق این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، تدابیر لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم کند.

این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود.

در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم آمده است:

به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آئین نامه اجرایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

این ماده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمایندگان مجلس ۱۴ سال پیش در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز به دولت‌ها اجازه توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های کشور را داده بودند.

به همین منظور، دولت سیزدهم نیز اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن بر اساس شماره ملی و متناسب با بعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن به دست مردم را به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمی ذکر کرده است.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر