عملکرد بانک مرکزی در مهار نقدینگی

عملکرد بانک مرکزی در مهار نقدینگی

موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته در بازار بین‌بانکی توافق بازخرید بود و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک مرکزی بازخرید شد.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۵۳.۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

علی رغم کاهش تقاضا در عملیات بازار باز و نیز افزایش مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در هفته گذشته، به نظر می‌رسد که افزایش مانده ریپو در بازار بین بانکی اثرگذار بوده و نرخ بهره بین بانکی با افزایش جزئی همراه شده است. همچنین هفته گذشته دولت حدود هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان دیگر از اوراق خود را به فروش رساند تا مجموع فروش خود در هفت حراج را به ۲۷.۲ همت برساند.

علی رغم کاهش ۱۰ هزار میلیاردتومانی تقاضاها در عملیات بازار باز و رسیدن آن به بیش از ۱۱۰ همت و نیز کاهش حدود ۱.۵ هزار میلیاردتومانی مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در هفته گذشته، برخلاف هفته‌های گذشته به نظر می‌رسد که افزایش ۳.۸ هزار میلیارد تومانی مانده ریپو در بازار اثرگذار بوده و نرخ بهره بین بانکی نه تنها افزایشی نشده بلکه با کاهش جزئی ۰.۰۲ واحد درصدی به ۲۳.۵۵ درصد رسیده است.

اوراق1

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

اوراق2

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴درصد) استفاده کنند.

 

منبع: فارس
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر