امضا تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای مبارزه با پولشویی + فیلم

امضا تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای مبارزه با پولشویی + فیلم

تفاهمنامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی بسته شده است.

پولشویی فرآیند تکمیلی فساد اقتصادی است.

 خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر فساد اقتصادی در کشور توسط مفسیدن اقتصادی، برای تطهیر پول آلوده به فرآیند پولشویی ختم می‌شود.

 

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر