این پول شیرین از پتروشیمی به جیب مردم خواهد رفت

این پول شیرین از پتروشیمی به جیب مردم خواهد رفت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه جدید ارزی دولت و جایگزینی نرخ دلار مرکز مبادله به جای ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: مصوبه جدید ارزی دولت با توجه به آنکه رانت را از اقتصاد حذف می کند، ریل‌گذاری صحیحی به سمت اجرای اقتصاد مقاومتی است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مصوبه جدید ارزی دولت و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در محاسبه قیمت محصولات پتروشیمیایی اظهارکرد: طبق تجربیات در سنوات گذشته و باتوجه‌به آنکه اثرات تخصیص ارز ترجیحی در سفره مردم دیده نشد و فقط یک عده‌ای خاص از این سیاست‌گذاری بهره می‌بردند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه دادیم اگر می‌خواهد ارز ترجیحی وجود داشته باشد، باید تضمین کند که قیمتی کالاهایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد متناسب با ارز ترجیحی باشد.

 پورابراهیمی افزود: به‌عبارت‌دیگر باید اثر تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره و سفره مردم مشاهده شود؛ اما واقعیت این است که هر زمان در اقتصاد ارز ترجیحی داده شده برخی افراد سودجو از فاصله قیمتی ارز سوءاستفاده کرده‌اند.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سیاست‌های ارزی مطلوب موردنظر مردم این است که نتیجه این برنامه‌ها منجر به کاهش تورم شود و مردم اثر این تصمیم‌ها را در کاهش قیمت کالاهای موردنیاز خود ببینند.

 نماینده مردم کرمان در مجلس، مصوبه جدید ارزی دولت را در حذف رانت و ریل‌گذاری صحیح به سمت اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: با اجرای مصوبه جدید ارزی، دولت باید با نظارت بیشتر و مدیریت در حوزه سیاست ارزی مانع افزایش تورم در جامعه شود.

 پورابراهیمی در پایان عنوان کرد: اختصاص ارز ترجیحی باید یک شرط بزرگ داشته باشد که اثرات آن در حلقه نهایی بازار یعنی مصرف‌کنندگان دیده شود؛ اما وقتی این سیستم نظارتی وجود ندارد بهتر است دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی را از طریق بازسازی منابع به خود مردم دهد، اقدامی که در برهه‌ای از سوی دولت انجام شد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر