فرانسه: توافق خوب روی میز ماند!

فرانسه: توافق خوب روی میز ماند!

ضرورت حیاتی برای به نتیجه رساندن مذاکرات وجود دارد.

مذاکره‌کننده ارشد فرانسه در مذاکرات وین گفت: تروئیکای اروپایی از اینکه انریکه مورا مجبور شد گفت‌وگوها درخصوص بازگشت به برجام را به دلیل عوامل خارجی متوقف کند، ناامید شده است.

وی تاکید کرد: توافق خوب روی میز است. ضرورت حیاتی برای به نتیجه رساندن مذاکرات وجود دارد و در صورت عدم موفقیت، توافق ازهم پاشیده خواهد شد.

میلاد  محمدی
میلاد محمدی
برچسب‌های خبر
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر