نهضت سواد آموزی | آموزش | آموزش و پرورش

اجبار جدید مجلس برای آموزش و پرورش

اجبار جدید مجلس برای آموزش و پرورش

با تصویب مجلس شورای اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران شد.

نهضت سوادآموزی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از بزرگترین حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی بود که با هدف جلوگیری از بی سواد و ارتقا سطح علمی کشور آغاز شد. این نهضت با حمایت قوی رهبری و با تلاش مدافعان فرهنگ و آموزش در سراسر کشور، باعث شد تا نرخ سوادآموزی در کشور به طور چشمگیری افزایش یابد و همچنین زمینه‌های شغلی و اقتصادی برای افراد بیشتر شود. در حال حاضر، به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه آموزش و پرورش، ایران برنامه‌های پیشرفته‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش دارد و نهضت سوادآموزی همچنان به‌عنوان یکی از اصولی‌ترین برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور تلقی می‌شود.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۲۸آبان) مجلس شورای اسلامی، بندالحاقی ۳ ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران شد.

بندالحاقی ۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۳/ ۳/ ۱۳۶۳ را با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد و در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی مورد بازنگری قرارداده و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

 

منبع: فارس
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر