وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بیشتر بشناسید

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بیشتر بشناسید

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیسی در نامه‌ای به رئیس مجلس، رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرد.

آقای رئیسی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در نامه‌ای به دکتر محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، رضامراد صحرایی را برای تصدی وزارت‌ آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین اظهار امیدواری کرد که طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون آموزش، در اسرع وقت جلسه رای اعتماد به دکتر صحرایی برگزار شود.

سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی، مدیریتی و برنامه های فوری و اولویت‌دار رضا مراد صحرایی، در پیوست نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس ارائه شده که به شرح زیر است:

فهرست برنامه‌ها و اقدامات اولویت‌دار عبارتند از:

_ اجرای سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

_ تحول اساسی و کار جذب تربیت و ارتقای سرمایه انسانی آموزش و پرورش

_ آرام سازی نظامات و ساز و کارهای راهبردی و مدیریت آموزش و پرورش

_ ارتقای عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی و کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی

_ به کارگیری ظرفیت‌های درونی و بیرونی مدرسه (مشارکت)

_ آرام سازی و بهینه سازی نظام تامین، تخصیص و مصرف منابع مالی در سطوح مختلف نظام آموزش و پرورش

_ استانداردسازی و توسعه فضا، تجهیزات و فناوری های آموزشی و پرورشیو ارتقای توانمندی های تربیتی خانواده ها

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

  • محمدحسینی

    آقای‌مرادصحرایی‌درابتدای‌کارفکری‌به‌حال‌فرزندان‌ بیکار‌ فرهنگیانی‌باشید‌ که‌عمرعزیز خودرافدای‌دانش‌آموزان‌ایران‌کردندوالآن‌بازنشسته‌ شده‌ودغدغه‌واسترس‌فرزندان‌تحصیلکرده‌ خودرادارد‌که‌تحصیلات‌عالی‌دارندوازبیکاری‌کنج.خنه‌هاافسرده‌ شده‌اند‌ومشکل‌بعدی‌مطالبات‌ فرهنگیانی‌که‌سنوات‌قبل‌بازنشسته‌ شده‌وبه‌طلبکاریهای‌خودنرسیدند‌ودولتها‌یکی‌یکی‌آمدندورفتندوفقط‌ وعده‌دادند‌شماقدم‌ محکمی‌بردارید‌ اجرکم‌عندالله‌

اخبار
پیشنهاد سردبیر