این دسته از معلمان و فرهنگیان کد بورسی بگیرند

این دسته از معلمان و فرهنگیان کد بورسی بگیرند

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه به دنبال فراخوان ثبت کد بورسی اعضای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، تاکنون بیش از ۳۷۲ هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته کد بورسی خود را ثبت کرده‌اند، گفت: ضروری است سایر اعضای موسسه نیز به منظور دریافت ارزش مالکانه و سهام شرکت‌های تابعه در اسرع وقت نسبت به دریافت کد بورسی و ثبت آن در سایت موسسه اقدام کنند.

حمیدرضا نجف‌پور کردی در این باره اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده علاوه بر فرهنگیان شاغل، فرهنگیان بازنشسته که قبل از بازنشستگی عضو موسسه بودند برای آمادگی دریافت ارزش مالکانه در قالب سهام در بورس ضروری است با مراجعه به وب سایت موسسه به آدرس www.szf.ir بخش مشاهده صورت وضعیت و یا به طور مستقیم از آدرس مذکور وارد سامانه صورت وضعیت اعضا شوند و در بخش مشخصات پرسنلی، کد بورسی و شماره همراه خود را وارد کنند.

وی افزود: در گام اول، سهام بیمه معلم در اردیبهشت ماه به فرهنگیانی که کد بورسی خود را در سایت موسسه ثبت کنند، واگذار می‌شود بنابراین فرهنگیانی که کد بورسی ندارند لازم است در اسرع وقت نسبت به دریافت آن اقدام و در سایت موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ثبت کنند تا مشمول دریافت ارزش مالکانه شوند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه پیرو اطلاع‌رسانی‌های صورت پذیرفته، قریب به اتفاق فرهنگیان در این زمینه مطلع شده‌اند، گفت: تاکنون ۳۷۲ هزار نفر از فرهنگیان عضو موسسه کد بورسی خود را در وب سایت موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ثبت کرده‌اند و آماده دریافت ارزش مالکانه در قالب سهام بورسی شرکت‌های صندوق هستند.

نجف‌پور در پایان اظهارکرد: به سایر فرهنگیان توصیه می‌شود برای برخورداری از ارزش مالکانه، در اسرع وقت نسبت به ثبت کد بورسی اقدام کنند.

میلاد  محمدی
میلاد محمدی
منبع: ایسنا
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر